Ceník geodetických prací

Ceník geodetických prací pro rok 2017

Aktuální položkový ceník geodetických prací 2017 - plány, vytyčení, zaměření - firma Geometra spol. s r.o.
Práce měrná jednotka mj cena/1 mj Kč cena/2-5 mj Kč cena/6-10 mj Kč cena/>10 mj Kč

Ceny záleží na daném rozsahu, mapovém podkladu a podmínkách v terénu. Ceny jsou smluvní - můžeme se vždy domluvit a nalézt takové řešení, abyste byli spokojeni a chtěli se k nám vrátit. Po dokončení a předání díla od nás získá každý zákazník malý dárek na památku!

Geometrický plán na budovu budova   5000   4000   3500 dohodou
  
Geometrický plán na vyznačení ZE 100 m   5000   4000   3500 dohodou
  
Geometrický plán na vyznačení VB 100 m   3500   3000   2500 dohodou
  
Vytyčení vlastnické hranice 100 m   4500   4000   3500 dohodou
  
Vytyčení stavby stavba   4000   3500   3500 dohodou
  
Zaměření podkladu pro projekt bod       50       50       50 dohodou
  
Zaměření skutečného stavu bod      50      50      50 dohodou