Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

Zabývá se řešením úkolů souvisejících s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, zaměřováním území pro projekt a vyhotovením geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla.


V oblasti inženýrské geodézie nabízíme tyto výkony:
 • zaměření polohopisu a výškopisu
 • vyznačení vlastnických hranic v terénu
 • polohové a výškové vytyčení staveb
 • vyhotovení podrobné vytyčovací sítě staveb
 • zaměření polohopisu a výškopisu pozemku pro projekt
 • vytyčení stavby
 • vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby ke kolaudaci
 • zaměření skutečného provedení stavby (včetně chodníků, zeleně atd.)
 • zaměření skutečného provedení přípojek inženýrských sítí (PVK…)
 • podélné a příčné profily terénu
 • zajištění vyjádření správců sítí
 • zjištění a vytyčení průběhu vlastnické hranice
 • zaměření pasportu staveb (klenby, okna, krovy) včetně svislých a podélných řezů
 • stavební zaměření objektů
 • vytyčení vlastnické hranice pozemku
 • vytyčení staveniště
 • sledování vodorovných a svislých posunů staveb
 • zaměření skutečného provedení stavby včetně silnic
 • vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby včetně razítka odpovědného geodeta
 • zaměření a výpočet kubatur