Porfolio prací

Popis projektu

Kryštofovo Údolí

Dělení pozemků pro církevní restituce

Detaily projektu

Klient

— Pozemkový úřad ČR

Rok dokončení

— 2013

Zakázka

  • Prováděli jsme rekognoskaci v terénu
  • Zaměření původních terénních stupňů
  • Vytyčení dle půvoních kamenných mezníků a geometrických plánů

Ukázky našich projektů